Industrijska sekcijska vrata

Industrijska sekcijska vrata - ALR F42
Cijena:
Tip:

Industrijska sekcijska vrata se otvaraju okomito i time ostavljaju mjesta ispred i iza vrata. Elementi vrata zaustavljaju se vodoravno ispod stropa, okomito iznad otvora ili tik uz strop. Sekcijska vrata serije 50 od čelika, kombinacije čelika i aluminija ili samo od aluminija uvjeravaju jedinstvenim programom, vrhunskim dizajnom vrata i sigurnosti s certifikatom. Sekcijska vrata Compact slažu pojedinačne panele okomito odmah iza nadvoja. Mala dubina potrebna za ugradnju posebno je pogodna kod hala s kupolama za svjetlo, sa staklenim krovovima i pročeljima. Industrijska sekcijska vrata imaju puno prednosti: trajno prozirno staklo, efikasna toplinska izolacija, praktična riješenja, sigurnost upravljanja vratima. Industrijska sekcijska vrata su dostupna u više tipova, površina i boja. Panele su dostupne u više oblika: S-žlijebić, M-žlijebić, L-žlijebić, kazeta. Industrijska sekcijska vrata se mogu otvarati pomoću BiSecur daljinskog upravljača. 

Galerija

Industrijska sekcijska vrata - ALR F42 Industrijska sekcijska vrata - APU F42 Industrijska sekcijska vrata - SPU F42 Industrijska sekcijska vrata - APU F42 Industrijska sekcijska vrata - SPU F42