Upit

Upisati dimenzije u odgovarajuće kućice na slici. Sve mjere navesti u mm!


A - svijetla širina C2 - bočni prostor desno E2 - unutrašnja širina garaže, straga G - dubina garaže
B - svijetla visina od OFF D - visina nadvoja F1 - visina stropa od OFF naprijed H - debljina zida
C1 - bočni prostor lijevo E1 - unutrašnja širina garaže, naprijed F2 - visina stropa od OFF straga
Mjere su:
Pričvršćenje na strop:
Drugi ulaz u garažu:
Tip vrata:
Način ugradnje: